سایت تخصصی داوری فوتبال و فوتسال داوران دیّر
داوران دیّر
آخرین اخبار و اطلاعات داوری و فوتبال دیّر
سه شنبه نوزدهم آذر 1387
عکس داوری
داور

 

 

داور

 

 

داور

 

 

داور

 

 

 داور

 

 

داور

 

 

 داور

 

 

 

+ نوشته شده در 21:48 توسط عباس فخرایی.
سه شنبه چهاردهم آبان 1387
عکسهای داوران

+ نوشته شده در 9:20 توسط عباس فخرایی.
پنجشنبه دوم آبان 1387
عکسهای داوران
عکسهایی از داوران

 

 

عکس داوران

 

 

عکس داوری

 

 

 

عکس داوری

 

 

عکس داوری

 

 

عکس داوری

 

 

 

+ نوشته شده در 14:44 توسط عباس فخرایی.
چهارشنبه یکم آبان 1387
عکسی از مارکوس مرک
عکسهای داوری
+ نوشته شده در 12:13 توسط عباس فخرایی.
چهارشنبه یکم آبان 1387
عکسی زیبا از جمعی از بهترین داوران جهان

 

+ نوشته شده در 10:32 توسط عباس فخرایی.